Läs om spel, risker och självavstängning HÄR

Lotterimiljoner till PRO trots pandemin

PRO:s ordförande Christina Tallberg med årets stora check. Foto: Malin Bondeson

PRO:s ordförande Christina Tallberg med årets stora check. Foto: Malin Bondeson

PRO:s lotteri Trippelskrapet har dragit in 11 587 090 kronor till organisationens verksamhet. Överskottet är en av PRO:s viktigaste inkomstkällor.

– Det är ett strålande resultat! En eloge till alla medlemmar som, trots inställda evenemang och pandemiisolering, lyckats sälja lotter, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg.

Vanligtvis arrangerar PRO tusentals aktiviteter året om, landet runt. Pandemin lamslog all verksamhet när alla 70-plusare skulle hålla sig isolerade, från mars 2020.

Normalt säljs våra skraplotter på möten, mässor och festivaler. Nu upphörde all verksamhet och det blev väldigt svårt att sälja lotter på det vanliga sättet. Våra kreativa medlemmar har, trots detta, lyckats hitta försäljningsvägar. Jag vill rikta ett stort tack till dem, och till vår lotteriföreståndare Johnny Löfstrand, som i stor utsträckning bidragit till det goda resultatet. De har alla gjort ett fantastiskt arbete, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg som också vill tacka alla som köpt lotter och därmed bidrar till PRO:s fortsatta verksamhet.

Förutom medlemsavgifterna är lotteriintäkten den viktigaste inkomstkällan för pensionärsorganisationen. Hela överskottet från Trippelskrapet går till PRO:s verksamhet. För varje såld lott i organisationen går åtta kronor direkt till den lokala föreningen, tre kronor går till distriktet och resten till PRO centralt.

Det är pengar som bland annat finansierar pensionärsorganisationens aktiviteter. I takt med att medlemmarna blir vaccinerade kan allt fler av dessa återupptas.

Under pandemin har vi varit duktiga på att ställa om till digitala möten och utbildningar. Många har känt sig ensamma, därför har jag och våra förtroendevalda också ringt runt och pratat med medlemmarna. Vi har haft många fina telefonsamtal, men nu längtar vi efter att ses igen. Överskottet från lotteriet bidrar till att aktiviteterna kan återupptas, säger Christina Tallberg.

Jonas Lindholm, vd på Nordic Lottery, har varit imponerad av säljinsatserna runtom i PRO-föreningarna sedan samarbetet påbörjades 2008/2009.

När pandemin slog till i mars förra året var vi rädda att vi skulle tappa den delen helt. Nu kan vi summera 2020 och ser att både prenumerationerna och organisationsförsäljningen, glädjande nog, har gått riktigt bra. Hatten av för alla drivna och kreativa medlemmar där ute, säger Jonas Lindholm.