Vinstplan

Vinstplanen gäller från 1 december 2018 till och med 31 december 2019.

Antal Värde Totalt
6 1 000 000 kr 6 000 000 kr
30 100 000 kr 3 000 000 kr
60 25 000 kr 1 500 000 kr
210 10 000 kr 2 100 000 kr
2 400 1 000 kr 2 400 000 kr
99 000 100 kr 9 900 000 kr
300 000 50 kr 15 000 000 kr
480 000 25 kr 12 000 000 kr
684 000 Ny lott 17 100 000 kr

Antal lotter: 6 000 000
Vinstvärde: 69 000 000
Antal vinster: 1 565 706
Vinstandel: 46,00 %