Integritetspolicy

Nordic Lottery tillsammans med PRO är personuppgiftsansvarig för Trippelskrapet i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. 

Vi på Nordic Lottery AB, tillsammans med PRO Pensionärerna, värnar om en hög nivå av skydd för din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilken data vi samlar in och varför.

I Nordic Lotterys policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder Nordic Lotterys produkter.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service, till exempel när det gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vi hämtar in uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på sådana uppgifter är namn, telefonnummer, e-postadress och fysisk adress. Vi kommer också att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, såsom Statens Personadressregister (SPAR), för att upprätthålla god registervård.

När samlas dina personuppgifter in? 

Vid köptillfället, t ex via webbsida, telefon eller talong, och om du uppdaterar dina kontaktuppgifter på våra webbplatser. Vi kan även komma att komplettera dina personuppgifter i efterhand, t.ex med personnummer, vilket krävs för att vara kund hos oss, eller med kontaktuppgifter om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser eller sociala medier. Villkor och integritetspolicy gäller då även de kompletterande uppgifterna.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som då anges vid insamlingstillfället:

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de kanaler som erbjuds av Nordic Lottery t ex för att skicka dig lotter och faktura, premier, och andra betalningsmetoder. Vi använder oss av fullgörande av avtal som rättslig grund för denna behandling.
 2. För att vid beställningar av tjänster via en av de kanaler som erbjuds av Nordic Lottery ge dig information om våra erbjudanden. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling.
 3. För att möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt. Vi använder oss av fullgörande av avtal för denna behandling.
 4. För att kunna skicka information som du har begärt. Vi använder oss av rättslig förpliktelse som rättslig grund för denna behandling.
 5. För att kunna genomföra marknadsundersökningar. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling. 
 6. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteenden och mönster. Detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.
 7. För att genom analys av beteendemönster på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling.
 8. Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering och tvillinganalyser, som ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling. 
 9. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post eller andra digitala kontaktvägar, t ex sociala medier, då du har en aktiv kundrelation med oss. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling.
 10. För att kontakta dig via telefon, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling.
 11. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling.
 12. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och för att förbättra din användarupplevelse. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling. 
 13. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor. Vi använder oss av fullgörande av avtal som rättslig grund för denna behandling. 
 14. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra policies. Vi använder oss av rättslig förpliktelse som rättslig grund för denna behandling. 

Information som kan lämnas ut 

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Exempel på sådana tjänster är analys och distribution eller andra tjänster som krävs för att vi ska kunna upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Vi kan också komma att dela med oss av personuppgifter till tredje part om det så krävs för lagkrav eller för rättsliga anspråk. Till exempel kan vi vara tvungna att dela uppgifter med Integritetsskyddsmyndigheten eller i samband med betalningskrav. Vi delar också med oss av uppgifter till Finansiell ID-Teknik (BankID) vid inlogg med BankId.

Nordic Lottery samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES, genom t ex EU:s standardklausuler, EU SCC. 

Om cookies

För att kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt på vår webbplats använder vi och våra partners cookies och liknande tekniker som innebär att vi lagrar och får tillgång till viss information. Vi använder informationen bland annat till statistik, tvillinganalyser och marknadsföring. Det kan vara information om din användning, vilka sidor som besöks, teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion och IP-adress. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att samla statistik om våra användare i aggregerad form. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. En del av dessa cookies är helt nödvändiga för funktionaliteten på hemsidan medan andra används för att förbättra din användarupplevelse. När du besöker våra webbplatser anger du själv vilka cookies du vill ska vara tillåtna utöver de nödvändiga.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Nordic Lottery ger du din tillåtelse till att Nordic Lottery registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst som du köpt av oss samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling hänvisar Nordic Lottery till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke.

Om Nordic Lottery använder sig av berättigat intresse som rättslig grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts i stycket “Varför behandlar vi dina personuppgifter?” ovan. 

Observera att du, när vi använder “Samtycke” som rättslig grund, närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken “Kontakta oss”.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Nordic Lottery kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Vid uppsägning av en lottprenumeration dina uppgifter komma att användas i marknadsföringssyfte i upp till 2 år.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kommer att behållas längre då det krävs p g a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Nordic Lottery kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se nedan). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta oss på Nordic Lottery eller Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se).

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice för att få hjälp med att välja genom vilka kanaler vi kommunicerar med dig eller tacka nej till vår marknadsföring. 

Du kan kostnadsfritt en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att kontakta kundservice och begära ett så kallat registerutdrag från Nordic Lottery. 

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Nordic Lottery saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Nordic Lottery ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Denna integritetspolicy gäller från och med 2023-03-24.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Trippelskrapets kundservice
113 94 Stockholm
08-4000 5000, öppet vardagar 08.00–18.00
E-post: kundservice@trippelskrapet.se

Eller via hemsidan: www.trippelskrapet.se/kundservice

Så här kontaktar du Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Integritetsskyddsmyndigheten är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Kontaktuppgifter
08-657 61 00
E-post: imy@imy.se